Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådde i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon som gjelder virksomhetenes håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter, samt arbeidsforhold forbundet med produksjon av varer og tjenester.

I samsvar med den nye loven, kommer HABI as til å fortsette arbeidet med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Uansett hvilke varer og tjenester våre kunder kjøp av HABI as, skal de være trygge på at leveransene er i tråd med loven.

Aktsomhetsvurdering

HABI as gjennomfører forløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og samarbeidspartnere, samt egen virksomhet. Vurderingene skal være i tråd med OECDs retningslinjer.

Aktsomhetsvurderingene gir grunnlag for nærmere oppfølging av leverandører, herunder muligheten for å forhindre, redusere eller forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom HABI as avdekker negative funn, blir det opprettet en dialog og iverksatt tiltak for å utbedre og forhindre gjentakelse.

I henhold til loven, vil vi på vår hjemmeside offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Informasjonsplikt

Alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan HABI as håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Har du spørsmål, ta kontakt på e-post til: habi@habi.no

HABI as ønsker å gi så gode svar som mulig, og setter derfor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra eller benyttes til.