Service & vedlikehold

For at varmepumpen skal fungere optimalt anbefaler HABI service hvert andre år. Vi har faglig dyktig personell som kan utføre service på din varmepumpe, slik at den holder best mulig stand.

Tips og triks

Har du problemer med varmepumpen? Ulyd fra innedel, varmer dårlig, vil ikke starte opp, blinking fra innedel, sikringen ryker, jordfeilbryteren går eller andre ting?

Restart anlegget

Slå av varmepumpen med fjernkontrollen. Dra ut stikkontakten (ta strømmen) og la den være ute i ca. 3 min. Sett i stikkontakten og start anlegget på nytt, da vil det gå ca 3-5 min før den begynner å varme (en varmepumpe er et elektrisk produkt og trenger av og til en restart).

Sjekk innstillingene på fjernkontrollen

MODE-knappen styrer om varmepumpen skal kjøle, varme eller stå på auto. Det er innstilt slik at det er bilde av en «sol» når man ønsker varme og en «snøkrystall» når man ønsker kjøling. FAN-knappen skal stilles slik at den står på A eller AUTO, da vil viftens hastighet reguleres etter hvilken temperatur man ønsker.

Ulyd fra innedel?

Ulyd fra innedel kan bety flere ting: Har lyden vært der over lengre tid og gjerne bare blitt sterkere? Sett viftehastigheten på minimum med FAN-knappen; da er man sikret minimum lyd. Ring eller send oss en epost, så skal vi finne tid hvor vi kan komme å skifte viftemotoren. Ulyden har ikke noe å si for effekten på varmepumpen. Ulyd fra viftemotor kan også være et tegn på at det trengs en service. Uansett hvor ofte filtrene blir rengjort vil noe støv og skitt komme videre inni innedelen. Dette kan skape ujevne luftstrømmer og da igjen ulyd. Det anbefales service hvert andre år.

Dårlig fjernkontroll?

Hvis man ikke hører tastelyd lyd, eller innedelen ikke reagerer når man bruker fjernkontrollen kan det være på tide å bytte batterier. Dra ned dekselet på fjernkontrollen og bytt batterier (det er bare å ta litt i, den tåler mer enn man tror). Det samme gjelder også hvis skjermen på fjernkontrollen flimrer, eller man bare ser hva som står når den er vendt i en viss vinkel.

Generelle tips

Utedelen: Sjekk at utedelen ikke er tildekket av løv, snø, is eller annet. Børst av den og bruk lunkent vann for å fjerne snø og is, da opprettholder man best mulig varme. Sørg også for at det er nok luft rundt (spesielt foran) utedelen.

Vann fra utedelen: Det er helt normalt at det kommer mellom 2-10 liter vann fra utedelen i løpet av ett døgn, spesielt på kaldere dager.

Vann fra innedelen: Står innedelen innstilt på kjøling og det drypper/renner vann fra innedelen? Dette skyldes enten dårlig rengjøring eller ikke tilfredstillende montering. Slå av varmepumpen med en gang. Ring eller send oss en epost så finner vi en tid vi kan komme å se på dette.