Innregulering

Når ventilasjonsanlegget er ferdig montert eller rehabilitert utfører HABI as innregulering av anlegget. Innregulering er helt avgjørende for at anlegget skal fungere optimalt; og gi et bedre inneklima, redusere støy og begrense energiforbruket. Kort fortalt er innregulering å justere anlegget slik at luften fordeler seg optimalt.

HABI as utfører også innregulering av anlegg som ikke er levert av oss, få justeringer kan medvirke til umiddelbar positiv effekt på inneklima.

Innregulering av ventilasjonsanlegg er trolig den viktigste funksjonen på ditt ventilasjons- og klimasystem. Innreguleringen er også funksjonskontroll som vil avdekke om de prosjekterte mengder og effekter leveres til ønsket rom. Dagens ventilasjonsanlegg er ofte komplekse da de skal samarbeide med byggets varme-, kjøle-, automatikk- og EL-anlegg. For å oppnå dagens krav til energiforbruk i bygninger er man avhengig av å benytte behovstyrte ventilasjonsanlegg som også samarbeider med byggets øvrige tekniske anlegg.