Takhatter

De fleste tak har takhatter for lufting av kloakk og ventilasjon, disse må vedlikeholdes og byttes. HABI as produserer og monterer alle typer takhatter i forskjellig materiell.