Automasjon

Automatikk, også kalt automasjon er styringssystem til for eksempel ventilasjonsaggregat. Automatikk er en viktig styringsenhet for at ventilasjonssystemet skal fungere optimalt, gi riktige luftmengder, varme eller kjøle. Automatikk i form av et sentralt driftskontrollanlegg er mer og mer utbredt, dette for å bedre kontroll av ventilasjonsanlegg og raskere kunne oppdage feil og mangler. Dette muliggjør endringer av diverse parameter direkte fra PC, webbaserte løsninger og applikasjoner. Styringssystemet kan legges inn med alarmer for at bruker lett skal oppdage eventuelle feilkoder.

Et SD anlegg er i hovedsak en overordnet styring av det tekniske anlegg i et bygg. På et sentralt kontor plasseres en PC med programvare som kommuniserer mot automatikkutstyr plassert i fordelings- og automatikktavler i byggene. Fra denne PC’en programmeres eksempelvis driftstider for ventilasjon eller ønsket temperatur i et kontor(er). SD-anlegget registrerer kontinuerlig energiforbruk og styrer de tekniske parameter slik at dette utnyttes optimalt med tanke på energi. Det er mulig å definere hvilke funksjoner en ønsker å overvåke eller fjernstyre på de forskjellige tekniske anleggene. Mulighetene med SD-anlegg er mange og begrensningene blir færre og færre.

Et SD-anlegg gjør det også mulig å fjernstyre driften av et anlegg. Man er ikke lengre avhengig av å være til stede på plassen der anlegget er lokalisert. Dersom SD-anlegget er tilknyttet internett, kan man overvåke anlegget fra enhver lokasjon med internettilkobling. I praksis betyr dette at driftspersonalet kan overvåke mange anlegg som er lokalisert over et spredt område fra et og samme sted. Behovet for å være på stedet hele tiden bortfaller og dette effektiviserer driften.

Hensikten med SD-anlegg er å redusere driftskostnadene og gi god kontroll. Dette oppnås ved å redusere energiforbruket, velge billigste energiform, utnytte anlegget maksimalt som innstilling av temperatur, sette driftstider for ventilasjonsanlegg og ved å velge rimeligste energiform. Systemene varsler avvik fra innstilte verdier og gir straks beskjed om hva feilen består av. Dette frigjør tidkrevende oppgaver samtidig som ønskede endringer kan programmeres raskt og effektivt.

Fordeler med SD-anlegg:

 • Redusert forbruk gir reduserte kostnader
 • Valg av rimeligste energiform
 • Fanger umiddelbart opp feil på tekniske anlegg og hindrer økte utgifter
 • Enklere beregning av energikostnader
 • Bedre inneklima ved temperaturregulering
 • Lettere å samkjøre varme- og ventilasjonsanlegg
 • Ventilasjon kan styres etter behov
 • Regulering av luftmengder og logging av CO2
 • Et effektivt og nyttig verktøy for driften
 • Enklere styring av kompliserte anlegg
 • Rask og god rapportering av driftsstatus
 • Nyttig diagnoseverktøy for feilsøking og innregulering
HABI Automatikk Automasjon Driftskontrollanlegg Ventilasjonsaggregat Styringsenhet SD anlegg