Service ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg / luftbehandlingssystem trenger, som alle andre mekaniske og elektriske innretninger, service og vedlikehold for å oppnå maksimal ytelse og levetid.

Serviceavdelingen for ventilasjon utfører service og vedlikehold på alle typer ventilasjonsanlegg. Riktig regulering av luftmengde og rene filtre bedrer inneklimaet i alle rom og kan redusere helseplager i nye og eldre anlegg. Jevnlig service, riktig temperatur- og driftstider bidrar til et bedre inneklima, økt produktivitet hos de ansatte og reduserer strømforbruket.

Utdrag fra Norges Astma- og Allergiforbund: Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima. Men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Serviceavtale

HABI as har mangeårig erfaring når det gjelder vedlikehold av ventilasjonsanlegg, og har rammeavtale med flere kommuner samt Statsbygg hvor vi utfører faste oppdrag og vedlikeholder ventilasjonsanlegg på kontorbygg, barnehager, skoler, eldresenter og idrettshaller.

HABI as har avtaler med flere større og mindre selskap, alt fra små butikker og kontor til store kontor- og industribygg, og utfører service på alle typer ventilasjonsanlegg. En service innbefatter gjennomgang av alle komponentene i anlegget. Vi funksjonstester spjeldmotorer, vifter og viftemotorer, varme og kjølebatteri, roterende gjenvinnere, filter, kilereimer, kulelagre og automatikk. Vi måler også det eksterne trykket og SFP faktoren, samt virkningsgraden for gjenvinneren. Kunder med serviceavtale vil bli prioritert og får rabatt på varer og tjenester fra HABI as.