Service tak & fasade

Serviceavdelingen for tak og fasade utfører lekkasjesøk og reperasjoner, samt service på dører og vinduer.

Serviceavtale tak

HABI kontrollerer taket visuelt, noe som kan hindre lekkasjer og skader. Det kan være store kostnader å spare på å inngå en serviceavtale om en regelmessig taksjekk. Med en årlig service- og vedlikeholdsavtale vil du være prioritert kunde ved hasteoppdrag. Med ett firma som kjenner dine utfordringer vil det være kort prosess ved løsninger og tiltak tilpasset ditt tak, noe som gir god oversikt over takets historikk og skader, og dermed lengre levertid på taket.

Service- og vedlikeholdsavtale for tak inneholder: 

 • Fastsatt ettersyn 1-2 ganger årlig
 • Kontroll av taktekkingen
 • Slitasjesjekk av overflaten
 • Kontrollere at skader ikke har oppstått
 • Kontroll av gjennomføringer, detaljer og beslag
 • Rengjøring av renner og sluk
 • Tilstandsrapport med bilder

Serviceavtale dører og vinduer

Lås og beslag

Sikkerhetsløsninger i dag handler mye om elektronikk og systemløsninger, men selve låsen med tilhørende utstyr har fremdeles den viktigste rollen for å sikre bygninger og mennesker. For å fungere optimalt trengs det blant annet ettersyn og smøring av låskasse, sylinder, knappvrider og dørlukker. Sjekk av lås og tilhørende utstyr, uavhengig om de er mekaniske eller elektromekaniske, sjekkes alltid om du har en serviceavtale med HABI as.

Dørautomatikk

Med dørautomatikk åpnes og lukkes døren automatisk når du behøver det, og i visse miljø er dette lovpålagt. HABI as utfører service på både slagdørs- og skyvedørsautomatikk. En typisk service innebærer blant annet rengjøring, ettersyn av festepunkter, justering av åpne- og lukke tid, og batteriskift.

Forebyggende vedlikehold for å sikre optimal drift

Det er viktig å vedlikeholde installasjonene både for å sikre drift, overholde myndighetenes krav om internkontroll, samt forlenge produktenes levetid. Ved å følge faste vedlikeholdsintervaller minsker risikoen for uforutsette hendelser. Vårt fagpersonell vil kunne oppdage potensielle problemer og utføre forebyggende tiltak før det blir et reelt problem.

Hvorfor opprette serviceavtale med HABI as:

 • Opprettholde sikkerhet, kvalitet og funksjonalitet i dør- og vindusmiljøene
 • Sikre at rømningsveier fungerer
 • Forenkle dokumentasjon i forhold til forskrift om internkontroll
 • Kontroll gjennomført av kvalifisert ekstern part
 • Fornøyde brukere
 • Forlenge levetid på produktene
 • Tilgang til servicetekniker med produktkunnskap og flerfaglig kompetanse

En service på dører og vinduer omfatter kontroll, justering, smøring, ettersyn og funksjonsprøving av:

 • Dørpumper
 • Hengsler
 • Låskasse
 • Sylinder
 • Knappvrider
 • Dørlukker
 • Vinduer